Generalforsamling i Gimlinge

Gimlinge Landsbyråd     Gimlinge Forsamlingshus   Gimlinge Vandværk

Tilmelding – senest den 23. marts –

Elsebeth Nielsen på tlf. 58186353, eller mail: rygaard.nielsen@mail.tele.dk

Af praktiske grunde afholdes igen i år generalforsamlinger for både Landsbyråd, Forsamlingshus samt Vandværket, på samme aften.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i  

Vandværket, Landsbyrådet og Forsamlingshuset

TIRSDAG DEN 26.MARTS 2019 KL. 18.00 i Gimlinge Forsamlingshus.

Dagsorden for alle generalforsamlinger, ifølge vedtægterne

Efter generalforsamlingerne er der spisning for alle tilmeldte.

Aftenens program ser således ud

18.00             Generalforsamling – i nævnte rækkefølge –

  • Gimlinge Vandværk
  • Gimlinge Landsbyråd
  • Gimlinge Forsamlingshus

19.30 Gimlinge Vandværk er vært ved et stykke smørrebrød.

21.00 Afslutning, afrydning.

Deltagelse i spisningen efter generalforsamlingerne er gratis, men af hensyn til arrangementet, er det nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding – senest den 23. marts – kan foretages til

Med venlig hilsen og på gensyn

Gimlinge Forsamlingshus, Gimlinge Landsbyråd og Gimlinge Vandværk

Generalforsamling

                            GIMLINGE LANDSBYRÅD

NYHEDSBREV MARTS 2019.

Nyhedsbrevet udsendes til alle husstande inden for Landsbyrådets dækningsområde med aktuelle nyheder fra landsbyrådet.

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling finder sted tirsdag den 26. marts kl. 18.00 i forsamlingshuset, og afvikles sammen med vandværk og forsamlingshus. Der henvises til husstandsomdelt indkaldelse. Vi opfordrer alle til at deltage, primært for at høre, hvad der sker i landsbyen, men også en mulighed for at drøfte emner af interesse for borgerne.

Ny hjemmeside.

Der er nu lavet en hjemmeside for landsbyen, www.gimlingelandsby.dk, hvor der løbende opdateres information og nyheder fra landsbyen, ligesom spørgsmål, kommentarer, forslag, mv. kan indgå. Nærmere orientering på generalforsamlingen.

Stierne i Gimlinge.

De bestående stier i og rundt om landsbyen kan benyttes og er velegnede til motionsture.

Pasning (regelmæssig græsslåning) er organiseret for stierne, så de er nemme at færdes på.

Arrangementer i 2019.

Der er endnu ikke planer for loppemarked, gimlingetræf, eller andre arrangementer, mv, men så snart der foreligger konkrete aktiviteter, vil det komme på hjemmesiden.

Tennisbanerne.                                                                                                                                           Sæsonen for brug af tennisbanerne er typisk fra maj måned og derfor skal disse klargøres i marts/april.

Gimlinge Idrætsforening er ansvarlig for banerne, men vi fra landsbyrådet finder det naturligt at være behjælpelig med at gøre banerne klar, så der kan spilles på dem.

Det er hensigten at få sat aktiviteter i gang, så mange flere benytter banerne regelmæssigt, både borgere her, men også fra hele det større område omkring os, ligesom det er naturligt, at skolerne deltager. På et passende tidspunkt i foråret inviteres til en lørdag formiddag, hvor vi i fællesskab kan klargøre banerne.  

Det vil være gratis for medlemmer af Gimlinge Landsbyråd at spille på banerne.

Medlemskab af Gimlinge Landsbyråd, mv.

Vi vil hermed opfordre alle til at blive medlem af Gimlinge Landsbyråd.

Det er meget billigt (100,- kr.), og der vil blive særlige fordele for medlemmer af landsbyrådet, bl.a. med reduceret pris for deltagelse i arrangementer, benyttelse af tennisbaner, mv. Information om særlige fordele finder sted på hjemmesiden.

Kontingent.

Kontingentet dækker perioden fra april 2019 til april 2020. Vi beder nu om indbetaling af kontingentet for det kommende år.  Det drejer sig om kun 100,-

Betaling kan foregå til konto reg. nr. 6150, konto 0001109781, eller mobilepay 40286645.    Husk at angive navn/adresse.

Betaling kan selvfølgelig også foregå kontant, bl.a. i forbindelse med generalforsamlingen.

Kontakt.

Er der spørgsmål, kommentarer, gode ideer, mv. kan henvendelse ske til bestyrelsens medlemmer eller på hjemmesiden med gimlinge@gimlingelandsby.dk                                    

Gimlinge Landsbyråd

Ny Hjemmeside

Denne hjemmeside er oprettet af Gimlinge Landsbyråd.
Den er som du sikkert har gættet under opbygning.
Vi arbejder på at alle informationer om landsbyrådet kommer på siden snarest

Har du indhold som du mener kunne være nyttig at have på denne side ?

Så kontakt os via kontaktformular.