Generalforsamling

                            GIMLINGE LANDSBYRÅD

NYHEDSBREV MARTS 2019.

Nyhedsbrevet udsendes til alle husstande inden for Landsbyrådets dækningsområde med aktuelle nyheder fra landsbyrådet.

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling finder sted tirsdag den 26. marts kl. 18.00 i forsamlingshuset, og afvikles sammen med vandværk og forsamlingshus. Der henvises til husstandsomdelt indkaldelse. Vi opfordrer alle til at deltage, primært for at høre, hvad der sker i landsbyen, men også en mulighed for at drøfte emner af interesse for borgerne.

Ny hjemmeside.

Der er nu lavet en hjemmeside for landsbyen, www.gimlingelandsby.dk, hvor der løbende opdateres information og nyheder fra landsbyen, ligesom spørgsmål, kommentarer, forslag, mv. kan indgå. Nærmere orientering på generalforsamlingen.

Stierne i Gimlinge.

De bestående stier i og rundt om landsbyen kan benyttes og er velegnede til motionsture.

Pasning (regelmæssig græsslåning) er organiseret for stierne, så de er nemme at færdes på.

Arrangementer i 2019.

Der er endnu ikke planer for loppemarked, gimlingetræf, eller andre arrangementer, mv, men så snart der foreligger konkrete aktiviteter, vil det komme på hjemmesiden.

Tennisbanerne.                                                                                                                                           Sæsonen for brug af tennisbanerne er typisk fra maj måned og derfor skal disse klargøres i marts/april.

Gimlinge Idrætsforening er ansvarlig for banerne, men vi fra landsbyrådet finder det naturligt at være behjælpelig med at gøre banerne klar, så der kan spilles på dem.

Det er hensigten at få sat aktiviteter i gang, så mange flere benytter banerne regelmæssigt, både borgere her, men også fra hele det større område omkring os, ligesom det er naturligt, at skolerne deltager. På et passende tidspunkt i foråret inviteres til en lørdag formiddag, hvor vi i fællesskab kan klargøre banerne.  

Det vil være gratis for medlemmer af Gimlinge Landsbyråd at spille på banerne.

Medlemskab af Gimlinge Landsbyråd, mv.

Vi vil hermed opfordre alle til at blive medlem af Gimlinge Landsbyråd.

Det er meget billigt (100,- kr.), og der vil blive særlige fordele for medlemmer af landsbyrådet, bl.a. med reduceret pris for deltagelse i arrangementer, benyttelse af tennisbaner, mv. Information om særlige fordele finder sted på hjemmesiden.

Kontingent.

Kontingentet dækker perioden fra april 2019 til april 2020. Vi beder nu om indbetaling af kontingentet for det kommende år.  Det drejer sig om kun 100,-

Betaling kan foregå til konto reg. nr. 6150, konto 0001109781, eller mobilepay 40286645.    Husk at angive navn/adresse.

Betaling kan selvfølgelig også foregå kontant, bl.a. i forbindelse med generalforsamlingen.

Kontakt.

Er der spørgsmål, kommentarer, gode ideer, mv. kan henvendelse ske til bestyrelsens medlemmer eller på hjemmesiden med gimlinge@gimlingelandsby.dk                                    

Gimlinge Landsbyråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *