Gimlinge Vandværk

http://gimlingevand.dk/index.html

Arnth Rytter er den der har opsyn med vandværket. Er der problemer ang. dette. Så ring 24236550 Vestervej 1

Bestyrelsen;

Formand; Niels O. Pedersen
Vollerupvej 36, Gimlinge ,4200 Slagelse

Kasseren; Elsebeth Nielsen

Præstebakken 3 Gimlinge , 4200 Slagelse

Bestyrelsmedlem; Steen Rytter
Vollerupvej 26 Gimlinge