Nyhedsbrev

GIMLINGE LANDSBYRÅD

NYHEDSBREV Juni 2019.

Nyhedsbrevet udsendes til alle husstande inden for Landsbyrådets dækningsområde med aktuelle nyheder fra landsbyrådet.

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling blev afviklet den 26. marts i forsamlingshuset, og afvikledes sammen med vandværk og forsamlingshus. Referat fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden www.Gimlingelandsby.dk   

Arrangementer i 2019.

Forsamlingshuset har taget initiativ til regelmæssige fællesspisninger, så hold øje med disse aktiviteter og deltag, når det er muligt. Arrangementerne lægges på hjemmesiden, mv.   Der vil være en særlig rabatordning for medlemmer af Gimlinge Landsbyråd.

Tennisbanerne.                                                                                                                                           Banerne er nu klar og kan benyttes, så fat ketcherne og kom i gang på banerne. Der er ketchere og bolde tilgængelige i klubhuset.

Gimlinge Idrætsforening er ansvarlig for banerne, men vi fra landsbyrådet finder det naturligt at være behjælpelig. Da det er gratis for medlemmer af Landsbyrådet at spille, er dette et yderligere incitament.  Adgang til banerne foregår med en nøgle, som du får udleveret mod erlæggelse af et mindre beløb (100,- kr.) som depositum. Dette depositum tilbagebetales selvfølgelig, når nøglen afleveres igen.

Henvendelse om nøgle til banerne skal ske til Pia Jensen, Vollerupvej 36 og på telefon 40286645

Medlemskab af Gimlinge Landsbyråd.

Vi mangler stadig en del indbetalinger af medlemskontingent,

så hermed en opfordring til at betale medlemskab af Gimlinge landsbyråd. Det er som bekendt meget billigt (100,- kr) og – udover de særlige fordele for medlemmer af landsbyrådet, bl.a. med reduceret pris for deltagelse i arrangementer, benyttelse af tennisbaner, mv. – støtter du aktiviteter og udvikling af landsbyen.

Kontingentet dækker perioden fra april 2019 til april 2020.  Det drejer sig om kun 100,-

Betaling kan foregå til konto reg. nr. 6150, konto 0001109781, eller mobilepay 40286645.    Husk at angive navn/adresse.

Er der spørgsmål, kommentarer, gode ideer, mv. kan henvendelse ske til bestyrelsens medlemmer eller på hjemmesiden med gimlinge@gimlingelandsby.dk                                    

Gimlinge Landsbyråd

Ny Hjemmeside

Denne hjemmeside er oprettet af Gimlinge Landsbyråd.
Den er som du sikkert har gættet under opbygning.
Vi arbejder på at alle informationer om landsbyrådet kommer på siden snarest

Har du indhold som du mener kunne være nyttig at have på denne side ?

Så kontakt os via kontaktformular.