Gimlinge Vandværk

Vandværkets hjemmeside

 

Bestyrelsen:

Formand: Niels O. Pedersen, Vollerupvej 36

Kasseren: Elsebeth Nielsen, Præstebakken 3

Bestyrelsmedlem: Steen Rytter

Arnth Rytter er den der har opsyn med vandværket. Er der problemer ang. dette. Så ring 24236550 Vestervej 1