Hvem er Gimlinge ?

Gimlinge Landsby er en lille hyggelig landsby med ca. 250 indbyggere i alle aldre. Landsbyen er på alle sider omgivet af marker og samler sig om den karakteristiske, hvide kirke fra 1200 tallet. Vejen gennem landsbyen snor sig pænt rundt om gadekær og forsamlingshus.

Gimlinge Landsbyråd – som blev dannet i 1998 – har som formål at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse. Endvidere medvirker Landsbyrådet til at løse fælles problemer og varetager Gimlinge´s interesser i forhold til kommunen og andre interessenter.

Vi ønsker, at Gimlinge fremstår som en sammenhængende landsby, hvor veje og beplantning indgår i en naturlig balance med huse, gadekær, kirke, mv.

I disse rammer arbejdes på at skabe et godt og velfungerende socialt sammenhold, der gør det rart at bo i Gimlinge.