Nyheder

FRA GIMLINGE LANDSBYRÅD

Tilmeld dig Nyhedsmail HER og få den i din mailbox

Læs de nyeste mødereferater HER

NYHEDSBREV Juni 2019.

Nyhedsbrevet udsendes til alle husstande inden for Landsbyrådets dækningsområde med aktuelle nyheder fra landsbyrådet.

Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling blev afviklet den 26. marts i forsamlingshuset, og afvikledes sammen med vandværk og forsamlingshus. Referat fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden www.Gimlingelandsby.dk   

Arrangementer i 2019.

Forsamlingshuset har taget initiativ til regelmæssige fællesspisninger, så hold øje med disse aktiviteter og deltag, når det er muligt. Arrangementerne lægges på hjemmesiden, mv.   Der vil være en særlig rabatordning for medlemmer af Gimlinge Landsbyråd.

Tennisbanerne.                                                                                                                                           Banerne er nu klar og kan benyttes, så fat ketcherne og kom i gang på banerne. Der er ketchere og bolde tilgængelige i klubhuset.

Gimlinge Idrætsforening er ansvarlig for banerne, men vi fra landsbyrådet finder det naturligt at være behjælpelig. Da det er gratis for medlemmer af Landsbyrådet at spille, er dette et yderligere incitament.  Adgang til banerne foregår med en nøgle, som du får udleveret mod erlæggelse af et mindre beløb (100,- kr.) som depositum. Dette depositum tilbagebetales selvfølgelig, når nøglen afleveres igen.

Henvendelse om nøgle til banerne skal ske til Pia Jensen, Vollerupvej 36 og på telefon 40286645

Medlemskab af Gimlinge Landsbyråd.

Vi mangler stadig en del indbetalinger af medlemskontingent,

så hermed en opfordring til at betale medlemskab af Gimlinge landsbyråd. Det er som bekendt meget billigt (100,- kr) og – udover de særlige fordele for medlemmer af landsbyrådet, bl.a. med reduceret pris for deltagelse i arrangementer, benyttelse af tennisbaner, mv. – støtter du aktiviteter og udvikling af landsbyen.

Kontingentet dækker perioden fra april 2019 til april 2020.  Det drejer sig om kun 100,-

Betaling kan foregå til konto reg. nr. 6150, konto 0001109781, eller mobilepay 40286645.    Husk at angive navn/adresse.

Er der spørgsmål, kommentarer, gode ideer, mv. kan henvendelse ske til bestyrelsens medlemmer eller på hjemmesiden med gimlinge@gimlingelandsby.dk                                    

Gimlinge Landsbyråd

Stierne i Gimlinge.

Der er etableret forskellige stier i og omkring landsbyen og disse er markeret.

  1. Kirkestien, der går fra Vollerupvej til kirken, gennem kirkegården og fortsætter på den anden side af Kirkegården (fra Præstebakken) og til Lykkegårdsvej.
  2. Enghavestien, der går fra Gimlinge Enghave, langs åen, passerer Katrinevej 38 og ender på Katrinevej ved nr. 40.
  3. Pibervejsstien, der går fra Pibervejen, passerer en remise og går til Katrinevej, hvor den ender ved nr. 40.
Billed er lånt af Google maps