Bestyrelse Vandværk

Formand Kasserer Best. medlem Vandværkspasser

Niels O. Pedersen Elsebeth Nielsen Steen Rytter Arnth Rytter

Vollerupvej 36, Gimlinge Præstebakken 3 Gimlinge Vollerupvej 26 Gimlinge Vestervej 1 Gimlinge

4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse